2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

נטיעות חדשות 2020

נטיעות חדשות 2020

טרקטורים חדשים 2020

טרקטורים חדשים 2020

מטע אפיק 2015

מטע אפיק 2015

הצילום באדיבות ויטיה דידנקוב

אמיתי במטע

אמיתי במטע

מטע

מטע

במטע

במטע

מטע

מטע

הפרדס

הפרדס

הפרדס

הפרדס

קלמנטינות

קלמנטינות

מטע

מטע

הפרדס

הפרדס

מטע  אפיק

המטע שלנו משתרע על 875 דונם, עץ האגס מוביל ב-400 דונם, אחריו האפרסק והנקטרינה ב-150 דונם, תפוח גרנד-סמית מקבל צבע וגודל על 100 דונם, וזנים אחרים כמו תפוחי גאלה שאפיק הוא הראשון להוציא אותם לשוק.  יש לנו גם שזיף על 12 דונם.

 

בשנים האחרונות נטעו באפיק זנים שונים של הדרים, כ-110 דונם ונכנסנו לשותפות עם "פרי בראשית" באריזה ובשיווק.

 

בצוות הקבוע עובדים שלושה חברים ובעונת הקטיף מגויסים עובדים נוספים.

 

פירות המטע משווקים דרך תאגיד בראשית בו אנו שותפים ופירות ההדר מהפרדס משווקים  דרך בית האריזה " הדרי הגליל" בו אנו שותפים.