top of page
עפרה -מנהלת קהילה

עפרה -מנהלת קהילה

יוסי וייס - יו"ר

יוסי וייס - יו"ר

אברי - מנהל עסקי

אברי - מנהל עסקי

מיכאל - חשב הקהילה

מיכאל - חשב הקהילה

ג'ני - הנהלת חשבונות

ג'ני - הנהלת חשבונות

שי לי - מזכירות טכנית

שי לי - מזכירות טכנית

המזכירות

המזכירות

כניסה למזכירות

כניסה למזכירות

מזכירות הקיבוץ

 

במבנה המזכירות נמצאים תחת קורת גג אחת - מרבית השירותים שהחבר נזקק להם כמו מנהלי הקהילה, הגזברות, הנהלת החשבונות והמזכירות הטכנית.

 

 

שירותי המזכירות הטכנית כוללים בין היתר מתן מענה לפניות התושבים, שירותי דואר, פרסום פרוטוקולים של ישיבות לציבור החברים וכן פרסומים על ישיבות, חוגים ועוד שלל אירועים בקהילה.

 

הנהלת החשבונות נותנת שירותים לקיבוץ, לאגודה הקהילתית ולרפת אפיק-מיצר.

טלפון במזכירות : 04-6761211

מייל: mazkirutafik@afik.org

שעות פעילות:

ימים א' - ה' בין השעות 08:00 - 15:30

bottom of page