האחזות נח"ל גולן

06
06
press to zoom
05
05
press to zoom
03
03
press to zoom
02
02
press to zoom
04
04
press to zoom
מיכאל שלוסמן שמעון שבס    גילה לוי
מיכאל שלוסמן שמעון שבס גילה לוי
press to zoom
מוטי מינוסקי    2
מוטי מינוסקי 2
press to zoom
3 "אלי מנדל   "פופאי
3 "אלי מנדל "פופאי
press to zoom
4חנה  קונפורטי
4חנה קונפורטי
press to zoom
7מבקרים את חיים קונפורטי בפוריה
7מבקרים את חיים קונפורטי בפוריה

מגי ארנונה גילה פופאי שבס שרה ב מירה שלוסמן אריה קס.נורית ס ,קותי, דני,ציפי, יוסי,נורית ד

press to zoom
מיכאל שלוסמן 8
מיכאל שלוסמן 8

חיליק,שרה.ב,אביבה, נורית.ד לופו

press to zoom
9אריה קס ונורית
9אריה קס ונורית
press to zoom
11
11

שרה.ב עירית

press to zoom
12דני, אביבה נורית.ד יוסי, שרה
12דני, אביבה נורית.ד יוסי, שרה
press to zoom
13     ,מגי לוי  אמנון קרוקר
13 ,מגי לוי אמנון קרוקר

גלעד, חדווה.ה נורית.ד

press to zoom

ספר המבקרים של האחזות נח"ל גולן 1967-1972

מראשית הדרך ועד פירוק האחזות

בספר ניתן למצוא חתימות ותגובות של מפורסמים (כולל תוכי)

דף 1

דף 1

2,3

2,3

4,5

4,5

6,7

6,7

8,9

8,9

10,11

10,11

12,13

12,13

14,15

14,15

16,17

16,17

18,19

18,19

20,21

20,21

22,23

22,23

24,25

24,25

26,27

26,27

28,29

28,29

30,31

30,31

32,33

32,33

34,35

34,35

36,37

36,37

38,39

38,39

40,41

40,41

42,43

42,43

44,45

44,45

46,47

46,47

48,49

48,49

50,51

50,51

52,53

52,53

54,55

54,55

56,57

56,57

58,59

58,59

60,61

60,61

62,63

62,63

64,65

64,65

66,67

66,67

68,69

68,69

70,71

70,71

72,73

72,73

74,75

74,75

76,77

76,77

78,79

78,79

80,81

80,81

82,83

82,83

83,84

83,84

85,86

85,86

87,88

87,88

89,90

89,90

91,92

91,92

93,94

93,94

95,96

95,96

97,98

97,98

99,100

99,100

101,102

101,102

103,104

103,104

105,106

105,106

107,108

107,108

109,110

109,110

111,112

111,112

113,114

113,114

115,116

115,116

117,118

117,118

119,120

119,120

121,122

121,122

123,124

123,124

125,126

125,126

127,128

127,128

129,130

129,130

131,132

131,132

133,134

133,134

135,136

135,136

137,138

137,138

139,140

139,140

141,142

141,142

143,144

143,144

145,146

145,146

147,148

147,148

149,150

149,150

151,152

151,152

153,154

153,154

155,156

155,156

157,158

157,158

159,160

159,160

161,162

161,162

163,164

163,164

165,166

165,166

167,168

167,168

169,170

169,170

הורדת  ספר המבקרים