המשק  

מטע  

מטע
מטע
מטע
מטע
מטע
מטע
דני   במטע
דני במטע
מטע
מטע
מטע
מטע

גד"ש  

גדש
גדש
דידי נויפלד
דידי נויפלד

מפעל אפיק מוצרי הדפסה בע"מ

אפיק מוצרי הדפסה בעמ מבנה ראשון
אפיק מוצרי הדפסה בעמ מבנה ראשון
מפעל
מפעל

"אתנחתא"

אורחן
אורחן
אורחן
אורחן
אורחן
אורחן
אורחן
אורחן

רפת

לול

רפת
רפת
רפת
רפת
רפת
רפת
רפת
רפת
רפת
רפת
לול7.jpg
לול7.jpg
לול6.jpg
לול6.jpg
לול3.jpg
לול3.jpg
אילן גרינגר.jpg
אילן גרינגר.jpg
לול2.jpg
לול2.jpg
לול4.jpg
לול4.jpg
לול5.jpg
לול5.jpg

חמת גדר

PICT0334.JPG
PICT0334.JPG
PICT0332.JPG
PICT0332.JPG

ענפים שאינם

מזנון נייד מעיין אפיק 4.98 מראה פנימי
מזנון נייד מעיין אפיק 4.98 מראה פנימי
מזנון נייד מעיין אפיק 4.98 מראה לצומת
מזנון נייד מעיין אפיק 4.98 מראה לצומת
מזנון נייד מעיין אפיק 4.98 מראה חיצוני
מזנון נייד מעיין אפיק 4.98 מראה חיצוני
מזנון נייד מעיין אפיק 4.98 מראה חיצוני
מזנון נייד מעיין אפיק 4.98 מראה חיצוני
מזנון נייד מעיין אפיק 4.98 מראה חיצוני
מזנון נייד מעיין אפיק 4.98 מראה חיצוני
אפיק אור אמיר וייס מפעל מנורות השולחן
אפיק אור אמיר וייס מפעל מנורות השולחן
מבנה סורי ששימש אותנו כמוסך
מבנה סורי ששימש אותנו כמוסך