גרעיני אפיק

תוחלת   תורן     תירוש     תרמיל    

 

משיח קמה   רמה שיזף   ששת     

דמעה     דרכים     עוז       עדן     עשת

בזלת     גולן     דביר     דגן       דווקא     

אתגר   ארגוב     אייל   אבטח     אפעת    

גרעין אתגר וגרעין ארגוב

גרעין אתגר
גרעין אתגר
גרעין אתגר וארגוב
גרעין אתגר וארגוב
גרעין
גרעין
גרין אתגר
גרין אתגר

גרעין תירוש

גרעין תירוש
גרעין תירוש

גרעין בזלת

גרעין עדן

גרעין אפעת

גרעין גולן

גרעין דווקא

גרעין דביר