5-5

5-5

20141120_120850ש.רפת אפיק מיצר 5

20141120_120850ש.רפת אפיק מיצר 5

20141120_מכון חליבה ש.רפת אפיק מיצר1

20141120_מכון חליבה ש.רפת אפיק מיצר1

רפת אפיק 2015

רפת אפיק 2015

הצילם באדיבות ויטיה דידנקוב

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת - מבט כללי

רפת - מבט כללי

רפת - מבט כללי

רפת - מבט כללי

רפת - מבט כללי

רפת - מבט כללי

סככת רביצה

סככת רביצה

גורף הזבל האוטומטי

גורף הזבל האוטומטי

שותפות רפת אפיק/מיצר

ראשיתה של הרפת באפיק קשורה קשר הדוק לראשיתו של הקיבוץ. העגלות הראשונות הובאו מקנדה ושוכנו בקיבוץ הגושרים עד שמבני הרפת באפיק הוקמו והיו מוכנים לקלוט אותן.

 

בעת הקמת הרפת תוך כדי הצבת מכלי התערובת, התרחשה תאונה מחרידה, המנוף  שהרים את המכלים פגע בקו המתח הראשי וחברנו אריה קס שהחזיק במיכל התחשמל למוות.

 

עד שנת 2003 הייתה הרפת כולה באפיק אך משיקולים כלכליים ולאור דרישות של איכות הסביבה הוחלט לאחד את רפת אפיק עם הרפת של קיבוץ מיצר, כאשר הפרות החולבות ומכון החליבה נמצאים במיצר והעגלות נותרו באפיק.

 

ברפת 1,200 פרות אשר מתוכן 600 פרות חולבות, 520 עגלות בגילאים שונים והשאר עגלים.

 

הפרות ברפת המשותפת נחלבות שלוש פעמים ביום.

מכסת החלב המאוחדת היא 7.5 מיליון ליטר.

 

סביבת הרפת מטופחת ונקיה ועוד בטרם האיחוד זכתה רפת מיצר לפרס בתחרות "חלב הזהב". ועוד פן חשוב בשמירה על איכות הסביבה הוא שכל שפכי הרפת המשותפת מוזרמים למתקן ה"ביו-גז" הנמצא סמוך למיצר ומשמש להפקת חשמל משפכים ומפסולת אורגנית.

 

המזון הטרי מגיע יום יום לרפת ממרכז המזון של "אמבר" הנמצא באליעד.

את הרפת מפעילים ומתחזקים 13 חברי אפיק ומיצר במשותף.

 

החלב מהרפת נמכר לקבוצת תנובה.