top of page
5-5

5-5

20141120_120850ש.רפת אפיק מיצר 5

20141120_120850ש.רפת אפיק מיצר 5

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

רפת

סככת רביצה

סככת רביצה

שותפות רפת אפיק/כפר חרוב
רפת "בזלת"

ראשיתה של הרפת באפיק קשורה קשר הדוק לראשיתו של הקיבוץ. העגלות הראשונות הובאו מקנדה ושוכנו בקיבוץ הגושרים עד שמבני הרפת באפיק הוקמו והיו מוכנים לקלוט אותן.

 

בעת הקמת הרפת תוך כדי הצבת מכלי התערובת, התרחשה תאונה מחרידה, המנוף  שהרים את המכלים פגע בקו המתח הראשי וחברנו אריה קס שהחזיק במיכל התחשמל למוות.

 

עד שנת 2003 הייתה הרפת כולה באפיק אך משיקולים כלכליים ולאור דרישות של איכות הסביבה הוחלט לאחד את רפת אפיק עם הרפת של קיבוץ מיצר, כאשר הפרות החולבות ומכון החליבה נמצאים במיצר והעגלות נותרו באפיק.

 

החל מתאריך 01.01.2023 נכנסה הרפת לשותפות עם רפת "בזלת" בכפר חרוב

לרפת המשותפת 8.4 מכסה של 8.4 מיליון ליטר/שנה.

המזון לרפת מסופק ממרכז מזון פנימי

 

החלב מהרפת נמכר לקבוצת תנובה.

bottom of page