top of page
רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת בזלת

רפת "בזלת"
שותפות רפת כפר-חרוב/אפיק

ראשיתה של הרפת באפיק קשורה קשר הדוק לראשיתו של הקיבוץ. העגלות הראשונות הובאו מקנדה ושוכנו בקיבוץ הגושרים עד שמבני הרפת באפיק הוקמו והיו מוכנים לקלוט אותן.

 

בעת הקמת הרפת תוך כדי הצבת מכלי התערובת, התרחשה תאונה מחרידה, המנוף  שהרים את המכלים פגע בקו המתח הראשי וחברנו אריה קס שהחזיק במיכל התחשמל למוות.

 

עד שנת 2003 הייתה הרפת כולה באפיק אך משיקולים כלכליים ולאור דרישות של איכות הסביבה הוחלט לאחד את רפת אפיק עם הרפת של קיבוץ מיצר, כאשר הפרות החולבות ומכון החליבה נמצאים במיצר והעגלות נותרו באפיק.

 

החל מתאריך 01.01.2023 נכנסה הרפת לשותפות עם רפת "בזלת" בכפר חרוב

לרפת המשותפת 8.4 מכסה של 8.4 מיליון ליטר/שנה.

המזון לרפת מסופק ממרכז מזון פנימי

 

החלב מהרפת נמכר לקבוצת תנובה.

bottom of page