לול אפיק 2015

לול אפיק 2015

הצילום באדיבות ויטיה דידנקוב

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לול 3 הוקם בשנת 1974

לול 3 הוקם בשנת 1974

לול 5

לול 5

בתוך הלול

בתוך הלול

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לול אפיק

חוות הלולים באפיק משתרעת על שטח של כ-7 דונם וכוללת 7 לולים.

שלושת הלולים הראשונים היו אחד מענפי המשק הבולטים בכלכלת הקיבוץ בשנות השבעים, עם הקמת אפיק.

 

שני הלולים הראשונים הוקמו כבר בשנת 1972 ובטרם אכלוסם בעופות נערכה באחד הלולים אחת החתונות הראשונות בקיבוץ.

 

בשנת 1974 הוקם הלול השלישי כאשר בכל אותה עת שמשו הלולים לגידול תרנגולי הודו.

 

בשנת 1977 הגיעו כל הגורמים המלווים את אפיק למסקנה כי גידול תרנגולי הודו בלולים מבוקרים אינו אפשרי ואפיק קבלה הקצבה להסבת הלולים לגידול תרנגולות (פטימים). עבודת ההסבה נעשתה ברובה הגדול על ידי חברי אפיק.

 

כיום נדרשים רק שני חברי קיבוץ  להפעיל ולתחזק את החווה וזאת משום שהלולים אוטומטיים לגמרי ומבוקרים ע"י מחשב.

 

גידול האפרוחים ושיווקם כעופות מנוהל ע"י חברת "עוף טוב", לה אנו מספקים יותר מחצי מיליון עופות בכל שנה, כ-1800 טון.

 

תנובת הלול מועברת לתשלובת עוף טוב בה אנו שותפים.

 

כיום הלולים מכניסים כ- 1 ₪ לק"ג--  נכון, אין מה להשוות עם מחירי הסופר...