top of page
לול אפיק 2015

לול אפיק 2015

הצילום באדיבות ויטיה דידנקוב

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לול 3 הוקם בשנת 1974

לול 3 הוקם בשנת 1974

לול 5

לול 5

בתוך הלול

בתוך הלול

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לולים - מבט כללי

לול אפיק

סיפור חוות הלולים של אפיק מתחיל עם יסוד קיבוץ אפיק בשנת 1972 כאשר ניבנו 3 מבנים סגורים לגידול הודים.   בשלהי שנת 1977 הוסבו הלולים לגידול פטמים והם משמשים באותו תפקיד גם היום . החל משנות האלפיים בעקבות שינוי מחשבה במדיניות העסקית באפיק הוחלט להרחיב גם את חוות הלולים משנת 2000  עד 2016  נוספו בהדרגה  לחוות הלולים 3 מבנים שהגדילו את שטח החווה פי שלוש. היום עומד שטח הגידול על 10 דונם ויכולת גידול של 130 עד 140 אלף עופות למחזור גידול. יחד עם בנית המבנים החדשים שופצו גם שלושת המבנים הישנים כדי לעמוד בדרישות הגידול המודרני, כמו כן שטח החווה שודרג ושופר כדי לעמוד בדרישות איכות הסביבה וכדי לשמור על בריאות העופות. כל השיפורים והשינויים בלולים ובחצר הלול מביאים לתוצאות מקצועיות ורווחיות טובות יותר ומעמידות את חוות הלולים של אפיק בשורה אחת עם החוות המצטיינות באזור הצפון.  בשנת 2007 הצטרפה אפיק לאינטגרציית "עוף-טוב" ופועלת במסגרתה עד היום. במסגרת זו חוות הלולים שלנו היא מחלוצות גידול עופות ללא תרופות וזרזי גידול אנטיביוטים.

חוות הלולים מנוהלת על ידי שני אנשים מגדלת כ 780.000 אפרוחים ומספקת לאינטגרציית עוף טוב כ 1800 טון בשר לשנה

 

 

bottom of page