top of page
אפיק פתרונות הדפסה

אפיק פתרונות הדפסה

חדר אוכל

חדר אוכל

מוסך

מוסך

נגריה

נגריה

קיבוץ אפיק הרחיב לאחרונה את שטחי הפנלים הסולארים המייצרים חשמל. 

המערכת שהותקנה על גג המפעל הוכפלה ואחריה הוצבו בזו אחר זו מערכות סולאריות על גג חדר האוכל, הנגריה והמוסך

 

פנלים סולארים
 

bottom of page