top of page

סידור רכב

%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%A8%

לקיבוץ יש מספר מכוניות העומדות לרשות החברים על בסיס של מקום פנוי

בכדי להסדיר את השימוש במכוניות יש לפנות לבני חודורובסקי

התשלום עבור הנסיעות ברכבי הקיבוץ כפוף למספר הק"מ על פי תעריף המתעדכן מעת לעת

%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%A8%
bottom of page