מדיה ותקשורת

פלאפון.JPG

לאפיק יש הסכם עם חברת "פלא-פון"

מי שמעונין לבחון הצטרפות יפנה לבני (050-5890083)

בני הוא גם איש הקשר עם ספק האינטרנט של הקיבוץ ובכל נושא התחברות יש לפנות אליו

החברה שמספקת אינטרנט היא חברת "קוואליטי בייטס" (Quality Bytes)

טל. 08-9199700